Posted by Bahagian hal ehwal akademik

ID Pengguna
:
Katalaluan
:
   

Cara Login : Gunakan ID Pengguna dan Katalaluan sama seperti MyUPSI Portal/MyGURU
Contoh :
ID Pengguna : (D + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh : No Pelajar format baru : D20041012345
ID Pengguna : D012345

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'
( bagi pelajar yang pertama kali login atau belum menukar katalaluan)

Sekiranya terlupa katalaluan ? sila klik disini.

*Makluman :

*Perhatian: Urusan pengambilan transkrip akademik bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda boleh dilakukan mulai tarikh 12 Ogos 2015 (Rabu). Terima Kasih.