Posted by Bahagian hal ehwal akademik

ID Pengguna
:
Katalaluan
:
   

Cara Login : Gunakan ID Pengguna dan Katalaluan sama seperti MyUPSI Portal/MyGURU
Contoh :
ID Pengguna : (D + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh : No Pelajar format baru : D20041012345
ID Pengguna : D012345

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'
( bagi pelajar yang pertama kali login atau belum menukar katalaluan)

Sekiranya terlupa katalaluan ? sila klik disini.

*Makluman :

*Makluman : Bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian pada Mesyuarat Senat Kali Ke-134 Bil. 9/2015 bertarikh 22 September 2015, pengambilan transkrip akademik boleh dilakukan mulai tarikh 07/10/2015 - 23/10/2015 .

Urusan pengambilan transkrip akademik akan ditangguhkan mulai tarikh 24/10/2015 sehingga tamat sesi pengurniaan ijazah bagi memberi laluan kepada urusan konvokesyen. Urusan pengambilan transkrip boleh dilakukan selepas tamat sesi pengurniaan ijazah mengikut sesi yang telah ditetapkan.Terima Kasih.