Posted by Bahagian hal ehwal akademik

ID Pengguna
:
Katalaluan
:
   

Cara Login : Gunakan ID Pengguna dan Katalaluan sama seperti MyUPSI Portal/MyGURU
Contoh :
ID Pengguna : (D + 6 digit terakhir Nombor Matriks format baru)
Contoh : No Pelajar format baru : D20041012345
ID Pengguna : D012345

Katalaluan : No Kad Pengenalan Pelajar tanpa '-'
( bagi pelajar yang pertama kali login atau belum menukar katalaluan)

Sekiranya terlupa katalaluan ? sila klik disini.

*Makluman :

Bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian pada Mesyuarat Senat Kali Ke-127 Bil. 2/2015. Transkrip Akademik boleh diambil mulai 11/03/2015.